...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލި
ުފިފައި ހުންނަ މަހެއް.
މިމަހުގެ ހަމުގައި ތޫނު ނުވަތަ ރާޅު އުންތަކެއް ހުރެއެވެ.
(2) އެއްޗެހީގެ އަރިމަތިންނާއި މެދުތެރޭން ފުފިފައި އޮންނަ ފުފުން ނުވަތަ ފުފިފައި އޮންނަ ތަން.
(3) އިހުގައި ރަސްމީ ބައެއް ލަގަބު އިއުލާނުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ ރަސްމީ ކަމެއްގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތް . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދޮށުކޮލި . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިތީކޮލި . ހުކުރު ހިނގުން . ހޯޕް . ރަނިކިލަގެ . ރަނިކޮލި . ރަންދި . ރަސްކޮލި . ރަސްފަރި . ބަނބުޅަންބޮނޑި . ބަނޑިޔާ . ބާރަގަން . ބޮއްކުރާ . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުން . ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ . ބޮޑުސަމާ . ކަށިހޮއްޕަ . ކަށިކޮލަ . ކަށިކޮލް . ކަށިކޯ . ކަށިފޮއްޕި . ކަނބައިދިކިލެގެ . ކަންގަތިކޮލި . ކައްޔާލު . ކިލަގެ . ކޮލިހިނގާމަގު . ކޮލިކަލޭގެ . ކޮލިކިޔުން . ކޮލިލުން . ކޮލިލޯގަނޑު . ކޮލީނަން . އަބޫނާ . އަސްނެއްޓިހޭރިޔާ . އިރުވައިކޮލި . އިސްވަރުދަންމަތި . އޮގަރުލޮންސިކޮޅު . ވެދުންކުރުން . މާރާދަކަން . މާފަތް . މާފަތްކަން . މުއްދަތިލާގާގަނޑު . މޭނާކަން . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ފާމުލަދޭރި . ފިތުރުކޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ