...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލިކަލޭގެ
ނ.
ކޮލިލާން ދައުލަތުން ޚާއްޞަކުރައްވައިފައި ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮލިހިނގާމަގު . ކޮލިކިޔުން . ކޮލިލުން . ކޮލިލޯގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ