...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލިމަތި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ކިއްސަރުލައިގެން ބަނދެފައި ހުންނައިރު ދޯނީގެ އަރިމަތިން ފުއްޕުންލައިފައި ހުންނަތަން.
(2) ބަނޑުގެ ދެއަރިމަތިން ފުފިފައި ހުންނަތަން.
(3) ގުޅި ރުނބާ ފަދަ ތަކެތީގެ ފުއްޕުންލައިފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޔާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ