...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލިލުން
މިކަންކުރާގޮތަކީ މިކަމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ މީހަކު ފުޅިދޮށުއަށީގެ ލޯގަނޑު ހިފައިގެން ކޮލިކިޔަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނަށް ހުއްޓި ކޮލީގެ ޢިބާރާތްކިޔައި، ޤަވާޢިދެއްގެ މަތިން ލޯގަނޑުގައި ޖަހަމުން ކޮލި ހިނގާމަގު ވަށައި ހިނގަނީއެވެ.
މިކަންކުރަނީ ކޮލިކަލޭގެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެދުންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ