...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލިލޯގަނޑު
ނ.
ކޮލިލާއިރުގައި ކޮލިކަލޭގެ ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ލޯގަނޑު.
މިއީ ބޯ ލޮއިން ވަށްކޮށް ފަތިކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ