...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލީނަން
ނ.
ކޮލިލައިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މީހުންނަށް ދީއުޅުނު ލަޤަބު.
މިސާލު:
(ހ) ފާށަނާ.
(ށ) ހަކުރާ.
(ނ) މޭނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ