...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮލުދަތް
ނ.
(1) ފޭރާދަތާ ޖެހިގެން ހިރުގަނޑުގެ ކަނާ ހަމަޔަށް ހުންނަ ދަތްތައް.
(2) ފުށުން ހަދައިފައި ތެލުލައި ހަކުރުލައިފައި ހުންނަ ފޮނި ހެދިކާއެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ކޮލުދަތާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ