...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޑަހުޅެ
ނ.
(ގ.) ދޮރުފަތުގައިލައި ހުޅުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ހުންނަ ހުޅެކެވެ.
މިހުޅުލައިފައި ހުންނަ ދޮރުފަތްވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ