...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޑި
ރޮންދާގެ ތިލަޖަހާން ހަދައިފައި އޮންނަ ލަކުޑިގަނޑު.
(2) އޮޑިފަހަރުގެ ތުންމަތީރިޔަލުގެ މައްޗަށްނަގާ ކަތިރިޔާ.
މީގެ މޯރާކޮޅު އޮންނާނީ ތޫނުކޮންނެވެ.
(3) ދިގުމިނާއި، ފުޅާމިނާއި، އުސްމިން ބޭނުންކޮށްގެން އަޅާމިނެއް.
(4) ދިގުމިނާއި، ފުޅާމިނާއި އުސްމިން އެއްވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮނި . ޓަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ