...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޓަފާޅި
ނ.
ގޭގެޔާއި ގުޅިގެން ފަނުން ނެރެފައިހުންނަ ތިރިކޮޓަރި، ނުވަތަ ފިޔަފާޅިކޮޓަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮއްލަވާނި . އަރިބަޑަހަގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ