...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޮޕީ
ނ.
(1) ފަތްބޮޑެތިކޮށް އަދިބޯކޮށް ހުންނަ ކުޑަވަރަކު ތަރުކާރީގަހެއް.
(2) އަޞްލާ އެއްގޮތަށް ހަދާ ނަކަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތިމައު . ހަލާކުކުރުން . ހިސްޓީރިޔާ . ނަކަލު . ނުސްޚާ . ރަފުކޮޕީ . ބަނދާކޮޕީ . ބަންދާކޮޕީ . ބިލު . ކުރިގަނޑު . ކޮޕީ ފަންސުރު . ފޫލްކޮޕީ . ފޮޓޯކޮޕީ . ފޮޓޯސްޓޭޓުމެޝިން . ފޮޓޯސްޓޭޓްކޮޕީ . ދެލިކަރުދާސް . ތަރުކާރީ . ތެޔޮކަރުދާސް . ލިތޯ . ޕޫލްކޮޕީ . ޗާޕު . ޗާޕުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ