...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯ
ނ.
(1) ކަންކަށީ ކަށިގަނޑާ ދަތްދޮޅީ ކަށިގަނޑާ ދެމެދު.
(2) އަނގަޔަށް ވައިވެއްދީމާ ދެފަރާތުން ފުފޭ ހިސާބު.
(3) ފަރުގެ ބޭރު ކައިރިން އެތެރެއަށް ލައިފައި އޮންނަ ގޮނި.
(4) (ސ) ހިނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީ . ހަކުރުބަލި . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްތާ . ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ހިރިކޯލަ . ހިތިދަނޑި . ހުވަނދުގަނދަކޯޅި . ހުދު ގަނދަކޯޅި . ހުދެގަނދެކޯޅި . ހުސްނުހީނާ . ހޮނޑާމަސް . ހޯފިލިފިލި . ހޯފިއްލާ . ހޯދަންބަޔޯ . ނިރުއެރުން . ނިރުލުން . ނިކަކޯޅި ބަވާސީ . ނިމެއްކުހަރާމީ . ނީލަކޯރު . ނުނާއު . ނޫކާޅު . ރާޅު . ރީތިގަސް . ރޯޅިއެރުން . ބަންގާޅުރޮށި . ބަބުރުކޮތަން . ބައިސްކޯޕު . ބައްޑިޔާ . ބަތާހަރާމީ . ބަޑިހެލުން . ބަޓަރުބިސްކޯދު . ބާވީސްކޯޕު . ބިސްކޯޒު . ބުރަނދު . ބެންޗު . ބޭރުބައްތި . ބޭލުން . ބޮލިކެ . ބޮލިފަތި . ބޮލުފިލާ . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޮޑުލިބާސް . ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް . ކަނބައިދިކިލެގެކަން . ކަންކަށި . ކަންކަށިމަތި . ކަންޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ