...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯހުގާފު
ނ.
(1) ގާފު ފަރުބަދަ.
މިއީ މެދުތެރޭ އޭޝިޔާގައި ހުންނަ ފަރުބަދައެކެވެ.
(2) އިހުގައި މީހުން ޚިޔާލުގައި، މީހަކަށް ނުދެވޭ ހިސާބު ދުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ