...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯނާ
ނ.
ތޮށިން ފަޅުމައްޗަށް ހެދިފައި އޮންނަ ދެފައިކަށި ދޭތެރެ.
މިއީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ