...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯނި
ނ.
(1) އެއްތަނޑެއްގައި ގެންފައި ހުންނަ މައު.
(2) އެއްތަނޑެއްގައި ގެންފައި ހުންނަ މޭވާ.
(3) ފަތާއެކީ އޮންނަ އޮފީގެ ކުރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީ . ކޯޅި . އިހާ . ވެލުމުރުގަ . ވެލްމެރަގަ . މަލެކޮނޑި . މަލެކޮޑިޔާ . މާކޯޅި . ފަތްކޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ