...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯރާޑި
ނ.
ގާތެޅުމަށް ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިއީ މުޅޯއާއި އެއްސިފައަކަށް އެއަށްވުރެ ތިލައާއި ދަނޑި ކުރުކޮށް އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯލާޑި . މުޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ