...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯރި
ިންނަށް ޚާއްޞަ އެއްޗެކެވެ.
(2) އެއްޗެހީގެ ކޮޅުގައި ނުވަތަ މަތީގައި އަޅުވާން ބިތްފަނުން މައްޗަށް ހިމަކޮށް ބަނދެގެން ހަދާގޮށްޓެއް.
(3) ފުރާޅު ފޫދުއްވާ އަރައިފައި ހުންނަ މުޑިފަދަ ތަކެތީން އެތެރެއަށް ވާރޭ ނީރައިފާނެތީ އޭގައި ފުރާޅުގެ މަތިން ބަންނަ ފަންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯރިބަނުން . ފަންކޯރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ