...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯރިގަނޑު
ނ.
(1) އެއްޗެހީގެ ކޮޅުގައި ނުވަތަ މަތީގައި އަޅުވާން ބިތްފަނުން މައްޗަށް ހިމަކޮށް ބަނދެގެން ހަދާ ގޮށްޓެއް.
(2) ފުރާޅު ފޫދުއްވާ އަރައިފައި ހުންނަ މުޑިފަދަ ތަކެތީން އެތެރެއަށް ވާރޭ ނީރާފާނެތީ އޭގައި ފުރާޅުގެ މަތިން ބަންނަ ފަންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ