...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯރު
ނ.
(1) ފެންދެމޭނެހެން ބިމުން އަޑިކޮށް ހުންނަ މަގު.
(2) ބިމުގައި ހަނިދިގުކޮށް ކޮނެފައި ހުންނަމަގު.
(3) ފެންއާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހިރިކޯލަ . ނިމެއްކުހަރާމީ . ނީލަކޯރު . ރާޅު . ބަތާހަރާމީ . ކަންޒު . ކަންޒުހެދުން . ކަރުނާލު . ކެނބުން . ކޭތަށްޓަށްގުއިރުން . ކޮނުން . ކޯރަ . އައްސޭރި . އާރު . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ . ވަޅުވެން . މުށި . ފާލަން . ފެންއާރު . ތޫފާން . ލޮޓަސްމައު . ގެރިދުއްވުން . ޑިންގީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ