...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޅި
ނ.
(1) ބޮޑުވައި އިނގިއްޔާއި ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާއި ދުރުކޮށް ދަމާލީމާ ޝަހާދަތް އިނގިލި ކޮޅުން ކުޑަވައި އިނގިލީގެ ކޮޅާ ދެމެދުގެ މިން.
(2) ކޯނި.
މިސާލު:
މާކޯޅިއެއް.
(3) މީސްކޮޅެއް ނުވަތަ އެކުވެގެން ދުވާ މަދު ޢަދަދެއްގެ މަސްބަޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދު ގަނދަކޯޅި . ހުދެގަނދެކޯޅި . ހުސްނުހީނާ . ނިކަކޯޅި ބަވާސީ . ރީތިގަސް . ބަބުރުކޮތަން . ބައްޑިޔާ . ބޮލިފަތި . ކަޅެގަނދެކޯޅި . ކިރަކޯޅި . ކުރާގަނޑު . ކުޅިތުޅާ . ކޮނޑި . ކޯޅި . ކޯޅިވަރު . ކޯޅިތަށި . ކޯޅިގަނޑު . އަންމަލްތާސް . އިޕިލްއިޕިލް . ވަތިތަށި . ވާވޮށިވެލާ . މައުވަށި . މަލްކޯޑި . މަސްގަނދަކޯޅި . މާނިފާ . މާކަނާތެޔޮފުޅި . މާކޯނި . ފަތްކަނޑާދަތި . ފަތްކޮނޑި . ފުރަގަސްފަރާތުބަލި . ގަނދަކޯޅި . ގަނދެކޯޅި . ގިތެލެކުރި . ގިތެއުކުރި . ޖަނަވަރީމާ . ޗިޅިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ