...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޅިތަށި
ނ.
އަނގަމަތީގައި ކޯޅިއެއް ހުންނަ ވަރުގެ ތައްޓެއް.
މިތަށި ޖޯޑު ވަތުތައްޓަކަށް ވުރެ ގޮނިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތިތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ