...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯކަށިބޭނގު
ނ.
ބޭނގުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަތިކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ބޭނގެކެވެ.
ކަރުތާފަތުގެ ކައިރީގައި އެހެން ބޭނގަށް ވުރެ ކަށި ގިނަވާނެއެވެ.
މިބާވަތުގެ ބޭނގުގެ ބޯކޮޅު ފަލަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ