...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯއްޓޭ
ނ.
(1) ދިދަނަގާން ދެބުރިއަށް ކާލިގަނޑުލައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ދަނޑި.
(2) ރަށްރަށް ދިފާޢުކުރާ ސިފައިން ތިބޭން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިހެލުން . ބޮލުފިލާ . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ކަރުސާތު . ކާލަނގަ . ކާލިގަނޑު . ކުންޏަ . ކޯއްޓޭނެގުން . އަތަރުގެ . އިރުވައިބަޑި . ތިންބުރިކޯއްޓޭ . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ