...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯވަޅަ
ނ.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިވެލުގެ ފަތް ހުންނާނީ ތޮރާވެލުގެ ޅަފަތް ހުންނަހެންނެވެ.
ތޮރާވެލުގެ ފަތަށްވުރެ މިފަތް ބޯވާނެއެވެ.
މިވެލުގައި އަޅަނީ ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ ތޮޅިއެކެވެ.
މިތޮޅީގެ އެތެރޭގައި މުރާކި އޮށް ހެން ހުންނަ އޮށްތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ