...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯމަސް
ނ.
މަންމަލިމަހެއް.
މީގެ ތުންހުންނަނީ ބޮލުންފެށިގެން އޫކޮށެވެ.
މިއީ ބާރަށް ދުވާ، މައްޗަށް ނޭވާލާ، ފުމެ ހަދާމަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯމަސްފުރޮޅި . ފަރި . ފަރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ