...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯމާށި
ނ.
ފުރެއްދެ އޮޑިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުން ނެރެފައި އޮންނަ އަށިގަނޑެއް.
މީގެ ބޭނުމަކީ، އޮޑީގެ ކުރި ބަލަން ތިބުމެވެ.
މީގައި ގޮނޑިވެސް ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯމާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ