...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯފާ
ނ.
"ރުޅި" މިބަހުގެ އެންމެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ރޯޅިއެރުން . މަލަރު . މަލަރުޖެހުން . ތަޤުވާވެރި . ތަޤުވާވެރިން . ތަޤުވާވެރިކަން . ތަޤުވާވެރިވުން . ތަޤުވާވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ