...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯފާވުން
މ.
(1) އެންމެ މާތްބަހުގައި އެއްޗިހިގޮވުން.
(2) އެންމެ މާތްބަހުގައި ރުޅިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާދިނުން . ރޯޅިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ