...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯދު
ނ.
(1) އޮށުތެރޭގައި އޮންނަ ޅަނިރު.
އޮށުތެރޭން ނިކުމެފައި ހުއްޓަސް ފަތަށްނުވެ ޅަކޮށް ހުންނައިރު ކިޔަނީ މިނަމެވެ.
(2) (ހ) މަލަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިރުއެރުން . ނިރުލުން . ބިސްކޯޒު . ބޮޑުބިސްކޯދު . ކާށިބިސްކޯދު . ކުދިބިސްކޯދު . އައިސްކޯން . މަލަސް . މާޖެހިބިސްކޯދު . މޯޅި . ދިވެހި އޮނު . ލޮނުބިސްކޯދު . ގަސްފެޅުން . ޑަބިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ