...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯދޮވުން
މ.
(1) އަނގައިގެތެރެ ދޮވުން (2) އަނގަޔަށް ފެންއަޅައިފައި އުކައިލުން.
(3) (މަޖާޒު) ރޯދަވީއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ