...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯލާވާޓަރު
ނ.
ހުވަނދު އެޅި ބަނގު އާތްވެއް.
ފެންވަރައިގެން ގައިގައި މީރުވަސް ދުއްވުމަށާއި ބޮލުގައި ރިހުން ފަދަ ބަލިބަލި ޖެހުމުން ފެނާ އެއްކޮށްގެން ބޮލަށް އަޅަންވެސް މި ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ