...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޑި
ޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިއީ ބޮޑުޢީދުގެ ތެރޭގައި ކުޅެއުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
(2) ކޯޑިކުޅޭއިރު، ރުކެއްގައި، ނުވަތަ ދަނޑިއެއްގައި އެލުވާއެތި.
މީގައި ހުންނަނީ ވަޅިފަންކޮށައިފައެވެ.
މިހާރަކަށް އައިސް ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ރީތި ކަރުދާހުން އެއްޗެހި ހަދައި އެލުވާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޑި . ކޯޑިބޭ . ކޯޑިކުޅުން . ކޯޑިކެނޑުން . ކޯޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ