...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޑިކުޅުން
އިގެން ގަންހިންގާގޮތަށް މުޅިރަށުގައި ހިންގުވައިފައި ގެނެސް މޫދަށް ލަނީއެވެ.
އެއަށްފަހު އަންހެންކުދިން އެކުއްޖާ މޫދުންއަރުވައިގެން ގެންގޮސް ފެންވަރުވައި ނަލަހެއްދުވުމަށްފަހު، ކޯޑިޖެއްސި އަންހެންކުއްޖާއާއި ދެކުދިން އަތުގުޅުވައިގެން ކުޅޭބިމަށް ގެންދާނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ