...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޑު
ނ.
(1) ވަލެއްގެކޮޅުން ދަމައިލީމާ ބާރުވާނޭހެން ހަދާމަޅިއެއް.
(2) ސިޓީއާއި މެސެޖު ފަދަ އެއްޗެހި ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސައިފައި އޮންނަ ސިއްރު އަކުރުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެސެޓު . ކެސެޓްރޭޑިއޯ . އިސްޓޫޑިއޯ . މައިކު . މައިކުރޯފޯން . ލަވަރޯލު . ލަވައެޅުން . ސުޓޫޑިއޯ . ޓޭޕުރެކޯޑަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ