...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޓާ
ނ.
ޢަދަދެއްގެ ތެރެއިން ވަކިމީހަކަށް ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަށް ލިބުމަށް ހަމަޖެހޭ، ނުވަތަ އެމީހަކު ނުވަތަ އެފަރާތަކުން ހަމަކޮށްދޭންޖެހޭވަރު.
މިސާލު:
(ހ) ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ ކޯޓާ.
(ށ) ބޭރުގެ މަސައްކަތުމީހުންގެނައުމުގެ ކޯޓާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޓާ . އަތްގުދުކުރިލިބާސް . ދާގަނޑު . ދޫކުރުން . ގިރުވާން . ޖީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ