...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޓު
ވިލާތު ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ދެފަރާތުގައި ޖީބުލައިފައި ހުންނަ އަތްގުދުކުރި ބަނޑުފެޅި ލިބާސް.
(2) ޝަރީޢަތް ކުރާ އިދާރާ.
(3) ތާސްކުޅެގެން އެއްއަތްބައިވެސް ނުލިބުނީމާވާދެރަ.
(4) ބައެއްކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ރޮނގުދަމައި ވަކިކޮށްފައިވާތަން.
މިސާލު:
ޓެނިސްކޯޓް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެންޗު . ކޯޓުވުން . ކޯޓުމައު . ކޯޓުމާ . ކޯޓުލިބާސް . އަތްގުދުކުރިލިބާސް . ވާރެހިކޯޓް . ވާރެއިކޯޓު . ވޭސްކޯޓު . ޓެނިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ