...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޓުވުން
މ.
(1) ތާހުގެ ބުރިޖްކުޅޭއިރު އެއްބަޔަށް ހުރިހާއަތް ލިބުން.
(2) އާދައިގެ ގޮތަށް ތާސްކުޅޭއިރު ވިދިވިދިގެން އެއްބަޔަށް ހަތްއަތްބައި ލިބުން.
މީން ކޮންމެގޮތެއްގައިވެސް ކޯޓުވާނީ ދެރަވާ ބަޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ