...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކޯޓުމައު
ނ.
ކޯޓުގައި ޖަހަންގެންގުޅޭ، ރީތި، ގިނަދުވަހު ހަލާކު ނުވެހުންނަ މަލެއް.
މިމައު އަޅަނީ ފަތް، ހިމަދިގުކޮށް ހެދޭ ކުޑަކުޑަ ގަހެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޓުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ