...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހަން
ނ.
(1) އަހަރެން.
(2) އެހުން.
މިބަހުގެ ވާކަން.
މިސާލު:
އަހަރެން އެއަޑު އަހަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމުން . ބަލިބަލާކަށިގަނޑު . ކުޅިމީރު . އަހަން . އަޅު . އެމުނުން . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . ވާކަން . މަރަށްފުރާނަޔަށް . މިޔޯ . ފަހުތިބީން . ފަށުއިފަންނު . ފަރުވާތެރި . ފެންފަދަވުން . ދިމާއަށް ބުނުން . ތިމަންނާ . ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން . ގުސާ . ސާދަލައްބައިގެ ކޮޅުގައި . ޚުދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ