...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހަރަ
ނ.
(ސލ) އަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުއޮޑި . ނޯބެލްއިނާމު . ބަންގާޅު ދަތުރު . ބަންޑާރަދުރޯ . ބަޑިބަޑި . ބާލިޣުވުން . ބޮލިބަނުން . ބޮލީ ދަތުރު . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުބޮލިބެހުން . ބޮޑުފަތަފޮޅި . އަތަރުގޭމީހުން . އިރުވައިބަޑި . އިރުވައިކޮލި . އޮފިއެލޭގަސް . އޮގަރުފާތިޙާ . ވަރުވާ . ވަޤްފުކޭން . ވާރުއޮޑީމީހުން . ވާރުއޮޑީދަތުރު . މިދިލި . ފަރުޟުރޯދަ . ފީދެއްކުން . ޚަރީފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ