...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހަރުން
ނ.
އަހަރެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ކުޑަކުދިން . ވާރުއޮޑި . މާކޮށާރަށްކެނޑުން . ފީދެއްކުން . ލީޕުއަހަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ