...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހަރުމަތި
ނ.
(1) މަރުވީމީހާއަށް އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް.
(2) އަހަރު ފުރުމުގެ ފާތިޙާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލާހިންގެވުން . ބޮޑުފާތިހާ . ކިރުރިހަބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ