...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހަރުމަސް
ނ.
ވަށައިގެން ވިހޭފަށްލައިފައި ކުކުޅުބިސް ބުރަށް ފަތާކޮށް އޮންނަމޫދުގައި އުޅޭ ރަތްކުލާއިގެ ދިރޭއެއްޗެއް.
މިދުވަނީ ވަރަށް މަޑު މަޑުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަހުރަމަސް . އަފުރަމަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ