...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހަރެން
ނ.
(1) މީހަކުތިމާއޭ ބުނާން ބުނާގޮތް.
(2) މަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހައްޕު . ހާދަރު . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހޭ . ނަކަލުކުރުން . ނަމަ . ރަސްކަން . ބަސްކަވައިލުން . ބީ . ބޭން . ކިތައް . ކުޑަބޭރުއެރުން . އަހަން . އަހަންގެ . އަހަރަން . އަހަރިން . އަހަރިޔާސް . އަހަރުން . އަހަރުމެން . އަހަގުން . އަހުން . އަހުރެން . އަނާ . އަރަތް . އަޅުގަނޑު . އައިކެ . އަވަ . އަމަށަކު . އަފަ . އަފަގެ . އަފާ . އަފިން . އަފިރިން . އަފުން . އަފުރެން . އިނގޭ . އުރަދު . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . ވަކިން . ވިއްޔާ . ވޮނަދޮނަ . މަ . މަނަސް . މަގޭ . މިއީ . ފަހަން . ފިތްކަނޑައިގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ