...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހި
ނ.
(1) ބަނބުކޭލުގެ ބައްޓަމުގައި، ކުދިކޮށްހުންނަ ދޮންވީމާ ގަދަވަހެއް ދުވާވަކެއް އަޅާގަސް.
މީގެ ފަތް ހުންނާނީ ޅޮސްފަތްހެން އެއަށްވުރެ ދިގު ކޮށްނެވެ.
ވިޔާމީހުން އުއިރަތް ކުރާން މިގަހުގުގެމޫ ބޭނުންކުރެއެވެ.
(2) އަހިގަހުގައި އަޅާ ވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭދަނާ . ޅޮސް . އަހި . އަހިބާއްޕޮ . އަހިކަންފަތް . އަހިކެއްކުން . އަހިކޮށުން . އަހިކޮނުން . އަހިވަކުޖަޑާ . އަހިވައް . އަހިވައްގުނބޯ . އަހިފަތުކަހަނބު . އަހިތެޅުން . އަހިގަހުބަޅިނދު . އަހިގަހުގުނބޯލަ . އަޅިބޮނޑި . އިވައް . އެހިގެނހެ . އެނހިވަކާ . އެނހެ . ވަލުހާ . މޫކެނޑުން . ފަތުކެއްކިއުއި . ފަތުކެއްކިފޮށާ . ފަތްވޮޅާ . ފަތްދިޔަ . ފޮނިކޮކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ