...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހިމުލެކޯސީނު ސުކުން
އަކުރު ފިލިތާނައެއްގެ ފިލިޖެހުމުގެ ގޮތެއް.
އެގޮތަކީމީގެ އަކުރު ތައް އެއަކުރުގައި އެހެރަ ފިލީގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރުމެވެ.
މިސާލު:
"އ" އެއީ އަބަފިއްޔެވެ.
"ހ" އެއީ އިބިފިއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ