...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހިފަތުކަހަނބު
ނ.
(އ) ކަހަނބެއްގެ ސިފަޔާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ހުންނަ، އަހިގަހުގައި އުޅޭ ކުޑަކުޑަ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މީގެ ދެފިޔަގަނޑު ހަރުވާނެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް ނުބައި ވަހެއްދުވާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެއްސާއި ފެހިކުލައިގެ އެއްޗެހި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ