...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހިގަހުބަޅިނދު
ނ.
ރީނދޫ ކުލައެއްގެ ބަޅިނދެއް.
މި ގިނައިން އުޅެނީ އަހިގަސް ގަހުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަހިގަހުގުނބޯލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ