...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހުރާމު
ނ.
ދުނިޔޭގެ އިހުގެ ހަތްއަޖައިބުންކުރެ އެއް އަޖައިބު.
މިއީ މިސްރުގައި އިހުޒަމާނުގެ ރަސްރަސްކަލުން ފަސްދާނުލުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ.
މިތަންތަން ހަދަިއފައި ހުންނަނީ ފޫ ހަތަރެސްކަނަށް ބިއްތައް ތިނެސްކަނަށް މައްޗަށް ތުނޑަކަށް ނިމޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއަޖައިބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ