...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހުވަ
ނ.
(1) އުނދަގޫ.
(2) އަނިޔާގެ ގޮތުން ކުރާދަތި.
(3) ކުޅިމީރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅިމީރު . ކުޅިމީރުފެނުން . ކުޅިދެއްކުން . އުނދަގޫ . އުނދަގޫކުރުން . އުނދަގޫއުފުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ